Khóa học PHP: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG OOPBài này sẽ giúp bạn hiểu được lập trình PHP theo HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG là thế nào. Gồm các phần chính như sau:
– Class (Properties & Function)
– Phạm vi Public & Private
– Set & Get
– Thừa hưởng giữa các lớp (Extends).

Qua bài này, chúng ta còn sẽ hiểu được tính bảo mật & tính đa hình tượng, sự co dãn linh động trong lập trình hướng đối tượng trong PHP.

(bài học về OOP này còn nữa nhé…)

Lưu ý: Video này được quay lại từ một buổi học tại Trung Tâm Khoa Phạm.

Khóa học lập trình PHP:

Nguồn:https://phprealestatescript.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://phprealestatescript.com/khoa-hoc

More Articles for You

2.6 Saving Images and Base64 Encoding – Working with Data and APIs in JavaScript

Let’s add an image from the webcam to our database. For this project, we will be using the p5.js JavaScript …

Lập trình Android A-Z – Bài 153: Webservice Viết file PHP update data

Học lập trình Android A-Z. Khóa Học Android Tại Trung Tâm: ——– Nội dung học: ———– ♧ Chương 1: Cài …

TRFのSAMとGOTOがガチ対談!GOTOのダンス人生を掘り下げます!

今回はSAMとGOTOのガチ対談企画です! 【出演メンバー】 SAM Twitter : Instagram : Facebook …Nguồn:https://phprealestatescript.com/

Tự học PHP – 56 PHP Time – 03 Vấn đề 06

Series video tự học lập trình PHP này được trích từ “Khóa học lập trình PHP” tại ZendVN, sau khi …

PhpStorm: How to Add Source Roots

A demonstration for how to add Source Roots when developing plugins for PocketMine-MP. PocketMine-MP Source:Nguồn:https://phprealestatescript.com/

54: How to delete files from folder – PHP tutorial

How to delete files from folder – Learn PHP backend programming. In this episode we will learn how to easily …