Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên sử dụng PHP – Hocweb123Chạy ứng dụng đầu tiên của php sẽ là bước khởi đầu giúp chúng ta tiếp cận một cách rõ ràng nhất với ngôn ngữ lập trình web mạnh mẽ này. Các bước thực hiện: KHởi động server, tạo dự án… Hocweb123 sẽ hướng dẫn bạn chạy dự án thuận lợi ngay từ bước đầu tiên.

Đây là video tôi hướng dẫn các bạn các bước tạo và chạy dự án ở server localhost và server thực.
Các bạn xem thêm ở

Nguồn:https://phprealestatescript.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://phprealestatescript.com/tin-tuc-ve-php

More Articles for You

Cơ bản về PHP — Bài 1 Học thiết kế web theo chuẩn

Mọi thông tin hỗ trợ, giải đáp, liên hệ được chuyển về kênh mới tại: Trên kênh mới mình sẽ …

XÂY DỰNG WEBSITE HOÀN CHỈNH VỚI LARAVEL PHP FRAMEWORK

Giới thiệu khóa học: XÂY DỰNG WEBSITE HOÀN CHỈNH VỚI LARAVEL PHP FRAMEWORK Link Khóa Học Online : Khoá học …

[02] Thiết lập template cho khoá học và lưu ý | PHP Level 02

Sau khoá PHP Level 01 dài sấp mặt mèo ra thì chúng ta lại sang khoá PHP Level 02, trong …

PHP – Update Records In MYSQL Database Using PHP

Update Records In MYSQL Database Using PHP In this tutorial I created one index.php to display all the records. For …

Học PHP: Tìm hiểu cơ chế kế thừa trong OOP

Tự học lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu cơ chế kế thừa trong hướng đối tượng. Video từ khóa …

Tự học PHP đúng cách từ A – Z cho người mới

Lập trình PHP – video học PHP, học lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao online trực …